GRADSKO VIJEĆE MAKARSKE Kotišina napadnuta nelegalnom gradnjom, apelira se na građevinsku inspekciju da žurno reagira

GRADSKO VIJEĆE MAKARSKE Kotišina napadnuta nelegalnom gradnjom, apelira se na građevinsku inspekciju da žurno reagira
Pod predsjedanjem dr. Marka Ožića- Bebeka održana je devetnaesta sjednica Gradskog vijeća Makarske. Na početku aktualnog sata vijećnica Hloverka Novak Srzić upozorila na hitnost zaštite Kotišine koja je napadnuta nelegalnom gradnjom. Pitala je što Grad poduzima da se ona spriječi i može li se uputiti apel građevinskoj inspekciji da reagira dok ne bude prekasno.

- Gradu Makarskoj čestitke na obnovi kulturne baštine i izgledu Kašteleta, crkvice sv. Martina i sada nove pozornice na otvorenom kod crkve sv. Ante. Međutim, kako to oduševljava, jednako šokiraju brojne radnje u prostoru koje žurno treba spriječiti; nelegalna gradnja, divlji deponij… Za neke je na žalost već kasno, ali je zato mnoštvo onih koje treba žurno rješavati jer se radi o prostoru prirodnih ljepota, našem Botaničkom vrtu, prostoru koji se svojim položajem i prirodnom i kulturnom baštinom ističe kao područje iznimne vrijednosti. Ukoliko se naruši i ova posljednja oaza u Makarskoj i ako dopustimo da se devastira kao Veliko Brdo, onda se nažalost, što se tiče selektivnih vrsta turizma nemamo za što uhvatiti. Apeliram i na Gradsku upravu i Gradsko vijeće i medije da zajednički pokušamo pritisnuti nadležne institucije u rješavanju ovog problema – predložila je vijećnica Hloverka Novak Srzić, inače ravnateljica ureda TZ grada Makarske.

Gradonačelnik Jure Brkan je odgovorio kako Grad poduzima sve je zakonom dozvoljeno. „U Kotišini je uistinu izražena divlja gradnja. U ovom malom pitoresknom selu koje se stoljećima nije mijenjalo odjednom je buknula divlja gradnja. Potpuno ilegalno izgrađene su građevine od kojih su neke već i trokatnice pod krovom ili će uskoro biti. Sva ta ilegalna gradilišta Grad je prijavio građevinskoj inspekciji davnih dana. Slali smo i požurnice inspekciji, tražili odgovore na naše upite…Na žalost do danas nismo dobili ni odgovor niti je bilo postupanja na terenu. Uz divlju gradnju na ovom lokalitetu nastaje i dosta ilegalnih deponija na što Grad reagira u okviru svojih nadležnosti. Po cijelom gradu zamjetna je nelegalna gradnja, od kada sam u mandatu još niti jednom inspekcija nije postupala!“

Predsjednik Gradskog viječa dr.  Marko Ožić- Bebek je podcrtao kako građevinska inspekcija kada Grad nešto radi brzo reagira i provjerava, a kada pojedinci privatno nelegalno grade i višekatnice unatoč što na to Grad službeno upozorava ne reagira!? Teško je to razumljivo.

 

Prisegnula vijećnica Petra Šantrić

Umjesto dosadašnjeg vijećnika HDZ-a Nevena Vranješa, koji je svoj mandat stavio u mirovanje, ovom prigodom prisegnula je zamjenska vijećnica HDZ-a Petra Šantrić.

Na Gradskom vijeću usvojena je Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, o čemu je pojašnjenje vijećnicima iznio dogradonačelnik Dražen Nemčić.

Vijećnici su usvojili i Odluku o pristupanju promjeni Statuta Grada Makarske.

Prema Odluci o rasporedu sredstava političkim strankama iz Proračuna Grada Makarske u 2020. stranke će dobiti za svakog vijećnika 6.214,69 kn i još po 10 posto za članice pod zastupljenog spola žene. Naknade će se isplaćivati kvartalno. Makarska se može podičiti da ima gotovo izjednačen broj žena i muškaraca u sastavu Gradskog vijeća.

Nakon obrazloženja Tončija Vukovića, voditelja Odsjeka za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, te rasprave, vijećnici su donijeli Odluku o suglasnosti za prodaju dijela čestice zemlje, gradskog zemljišta, okućnice obiteljske kuće Bebek. Radi se o 202 m2, a prema stručnoj procjeni po cijeni od 341 euro za metar četvorni.

Usvojena je također i Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Gradu Makarskoj o čemu je izvijestila Marina Andačić Krivić, savjetnica za predškolski odgoj,obrazovanje i šport, naglasivši kako je sa školama, dvije osnovne i Glazbena škola, dogovoreno u što će se sve sredstva utrošiti. Vijećnici su izrazili zadovoljstvo što su ta sredstva ove godine i veća.

Pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti

Na sjednici su usvojene i odluke vezane za osnivanje i rad Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti pa su tako usvojena Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj, Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj kao i Pravilnik o poslovanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj, što je prethodno obrazložila Lara Rakušić Ivanković, predstojnica Ureda gradonačelnika.

 

Janja Glučina / IvoR

 

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh