GRADSKO VIJEĆE PRIHVATILO IZVJEŠĆA O RADU GRADONAČELNIKA– Zahvaljujući mudrom upravljanju Makarska preživjela lockdown bez da je kome što falilo

GRADSKO VIJEĆE PRIHVATILO IZVJEŠĆA O RADU GRADONAČELNIKA– Zahvaljujući mudrom upravljanju Makarska preživjela lockdown bez da je kome što falilo
Većinom glasova za vijećnici Grada Makarske na 22. sjednici pod predsjedanjem dr. Marka Ožića Bebeka dali su suglasnost na Izvješće o radu gradonačelnika Grada Makarske za razdoblje od 1. srpnja – 31. prosinca 2019., kao i na Izvješće o radu gradonačelnika Grada Makarske za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. Vijećnici su imali pred sobom detaljne izvještaje o svemu što se radilo u svakom segmentu, a uvodna obrazloženja izložio je gradonačelnik Jure Brkan na samoj sjednici.

- Izvještaji su standardizirani kao i dosadašnji. Iz izvješća za drugu polovinu prošle godine je evidentno da je uspjeh turističke sezone bio vrlo dobar, a također i prihodi. Grad Makarska je po pitanju kulturnih i zabavnih manifestacija ostvario sve zacrtano po planu i programu. Kod ulaganja smo bili u dvojakoj poziciji. Što se tiče infrastrukturnih radova završili smo sve planirano od ishođenja građevinskih dozvola i javnih nabava te izvođenja javnih radova. Što se tiče drugih komunalnih djelatnosti redovnog održavanja i popravljanja uvijek može bolje, ali napravilo se dosta toga – uvodno je istaknuo gradonačelnik Jure Brkan.

U uvodnom izlaganju o Izvješću za prvih šest mjeseci tekuće godine naglasio je: “Na samom početku godine sve redovne aktivnosti odrađivale normalno do dolaska perioda proglašenja pandemije koronavirusa, kod nas od 18.3., kada se sve okreće na jednu drugu priču. Grad Makarska sa Stožerom civilne zaštite se snalazi u tim novim i nepoznatim okolnostima jako dobro. Djelatnici su koristili godišnje odmore, dodatno smo vodili računa o zaštiti rizičnih skupina. Rad civilne zaštite nije dovoljno iskazan ali je nemjerljivo doprinio u ožujku, travnju i svibnju kada su preuzeli veći dio poslova. Mi smo preživjeli taj lockdown u Makarskoj da nikome ništa nije falilo! Civilna zaštita i Grad Makarska opskrbljivali su s opremom i Dom za starije i nemoćne, Dom zdravlja, škole, vrtiće u sasvim posebnim izmijenjenim uvjetima kada nisu radile škole i vrtići. To je bio jedan proces prilagodbe. Sukladno novim okolnostima radili smo naše redovne aktivnosti i planirali. U prvom dijelu godine smo se spremali za turističku sezonu. Tada sukladno mjerama koje je donosila Vlada RH donosili smo mjere za spas radnih mjesta. Znači prvi dio godine obilježila su kriza i nenormalni uvjeti. Zahvaljujući mudrom upravljanju sačuvane su sve ustanove, ni jedna nije bila upitna. Sezona nam nije bila ni blizu kao lani. Imali smo 42 % prošlogodišnjih noćenja što je opet puno bolje od onog što smo očekivali. Prilagodit ćemo se i ovoj situaciji i vjerujem kako se neće se dogoditi da bilo koja institucija ne može raditi i ostvariti svoja prava – kazao je gradonačelnik Brkan.

Oporba nije podržala izvješća gradonačelnika, a glavne zamjerke, kako su u ime Kluba vijećnika SDP iznijeli Jagoda Martić i Sretan Glavičić, bile su što u izvješćima nedostaje pisani uvod gradonačelnika s osvrtom na urađeno jer ovako su to izvješća odjela Gradske uprave, ocijenili su.

Predsjednik Gradskog vijeća dr. Marko Ožić Bebek je podsjetio kako su to standardizirana izvješća koja su uvijek i do sada bila u istoj formi.

Proračun  – Grad bez gubitaka unatoč posebnim okolnostima i izvršava sve obveze

Na 22. sjednici Gradskog vijeća prihvatili su vijećnici većinom glasova za i prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Makarske za razdoblje siječanj-lipanj 2020. i prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Makarske za 2020. U uvodnim obrazloženjima Angela Kuran, pročelnica Odjela za financije Grada Makarske, naglasila je među ostalim: “Grad Makarska je u razdoblju siječanj-lipanj 2020. iskazao ostvarene prihode u iznosu 68.043.379,50 kn što je 38,6 % planiranih za ovu godinu, a 21 % više od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine. U istom razdoblju ukupni rashodi su izvršeni u iznosu od 58.834.399,22 kn što je 31 posto godišnjeg plana, a 34,6 % više od izvršenja u istom razdoblju prethodne godine. Sve stavke i detalji proračuna su navedeni u materijalima. S obzirom na globalnu krizu uvjetovanu pandemijom koronavirusa koja ima veliki utjecaj na gospodarstvo, osobito na turizam kao i na socijalno stanje društva u našem kraju, negativan utjecaj imao je značajan učinak na ostvarenje gotovo svih vrsta proračunskih prihoda u prvom polugodištu i nakon toga do danas još značajniji utjecaj s obzirom na sezonski karakter punjenja proračuna. Unatoč značajnom smanjenju prihoda, Grad u navedenom razdoblju nije ostvario manjak prihoda, Grad uredno izvršava sve svoje kreditne obveze, obveze prema dobavljačima, za isplate plaća i materijalnih troškova gradskih službi i proračunskih korisnika, obveze za naknade građanima; socijalne pomoći, pomoći roditeljima djece vrtićke dobi, stipendije kao i sve dospjele obveze, naglasila je…“

Prvi rebalans za 2020. odnosi se na komunalne djelatnosti i plan razvojnih programa

Za rebalans je istaknuto da se izmjene i dopune proračuna odnose na komunalne djelatnosti i plan razvojnih programa. Povećanje rashoda u kapitalnom projektu odnosi se na raskrižje D8-Zagrebačke, Put požara i Istarske ulice za 200.000,00 kn uz smanjenje rashoda kapitalnog projekta Kotiške ulice na D8 s pothodnikom Bilaje za isti iznos. Preraspodjela gradonačelnika u kapitalnom dijelu odnosila se također na povećanje rashoda kapitalnog projekta Energetske obnove podtribinskog prostora na GSC Makarska za 202.500 kn uz smanjenje rashoda više kapitalnih projekata. Povećanje rashoda kapitalnih projekata; izgradnja dječjeg vrtića na Zelenki za tri milijuna kn, Zadarske ulice za 600.000, izgradnja nerazvrstanih cesta milijun kn i izgradnja Šibenske ulice za 1,3 milijuna kn. Stavke kapitalnih projekata koje se smanjuju su Trg Hrpina, vila Irena, dogradnja OŠ S. Ivičevića, otkup zemljišta za nerazvrstane ceste, Ulica petorice Alačevića, Kipara Meštrovića, prometnice unutar UPU Zelenka 2, pothodnik Sljeme i igralište Veliko Brdo.

Usvojene odluke i izvješća

Gradsko vijeće jednoglasno je usvojilo Odluku o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za obveznike koji poslovnu djelatnost obavljaju sezonski. Na istoj sjednici usvojene su i: Odluka o pokretanju postupka za proglašenje područja poluotoka Sv. Petra i Osejave zaštićenim područjima u kategoriji značajnog krajobraza, zatim Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja “ Program poticane stambene izgradnje Makarska“.

Usvojene su IV. Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi Grada Makarske kao i II. Izmjene i dopune Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Makarske u 2020. Ovom prigodom vijećnici su se očitovali i o Izvješću o radu Makarskog komunalca d.o.o. za 2019. koje je podnio direktor Željko Bagarić.

 

 

J.Glučina /IvoR

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh