DOGRADONAČELNIK JOZE VRANJEŠ O ODVODNJI OBORINSKIH VODA NA ZELENKI – Sustav je značajno poboljšan, ali je pitanje zašto se nije u njega ulagalo prijašnjih godina

DOGRADONAČELNIK JOZE VRANJEŠ O ODVODNJI OBORINSKIH VODA NA ZELENKI – Sustav je značajno poboljšan, ali je pitanje zašto se nije u njega ulagalo prijašnjih godina
- Što se dogodilo s odvodnjom oborinskih voda na Zelenki s obzirom na to da je Grad tamo sanirao dio sustava voda? Na fotografijama objavljenim na društvenim mrežama, kada je bila posljednja jaka kiša, prikazan je pravi potop. – bilo je prvo pitanje na aktualnom satu Gradskog vijeća, a postavila ga je gradska vijećnica Hloverka Novak Srzić. Na sjednici GV-a dogradonačelnik Joze Vranješ je pokazao i snimku poplave snimljenu s kamere iz Vukovarske ulice kojom potvrđuje kako je poplava trajala 10 do 15 minuta, a ne kao ranijih godina po dva sata.

- Grad je proveo javni natječaj i realizirao projekt vezan za oborinsku odvodnju u Vukovarskoj ulici pa se izgradnjom i proširenjem odvodnje, iskoristio postojeći kolektor koji ima ispust u more na gradskoj plaži kod hotela Biokovka. Naravno da to nije dovoljno kako bismo riješili probleme oborinske odvodnje, ali smo odlučili iskoristiti postojeći kolektor koji je značajnog profila i koji, uvjetno rečeno, ima uredan ispust u more i kojeg treba dograditi – odgovorio je dogradonačelnik Joze Vranješ.

Predsjednik GV-a dr. Marko Ožić – Bebek, dodao je kako „ Biokovka više ne plavi i da su s jako zadovoljni s ovim odrađenim dijelom odvodnje. Ali ne može prekapacitiran sustav odvesti vodu sa svih područja za vrijeme velikih padalina“.

U daljnjem pojašnjenju problema s odvodnjom oborinskih voda dogradonačelnik Vranješ je kazao: – Da bismo riješili problem oborinske odvodnje u naselju Zelenka i Veliko Brdo, u Vukovarskoj ulici trebamo izdvojiti značajna financijska sredstva i prije svega napraviti još dva nova ispusta u more. Na jednoj od prošlih sjednica, Gradsko vijeće je donijelo odluku za posebnu uporabu pomorskog dobra i rekonstrukciju ispusta kod hotela Biokovka. U razgovoru s Hrvatskim vodama i Ministarstvom zaštite okoliša, uvjerio sam ih da na tom ispustu nije potrebno raditi postrojenje koje će pročistiti otpadnu vodu prije ispusta jer taj ispust već postoji. I za druge ispuste razmišljam istom logikom, odnosno da nije potrebno raditi postrojenje za pročišćavanje oborinske vode, ali Hrvatske vode i Ministarstvo inzistiraju da ga napravimo na novim ispustima. Međutim, moramo biti svjesni da bi izgradnja jednog takvog ispusta i novog kolektora, ulicom iz smjera Splita koja se nalazi prije problematičnog križanja u Vukovarskoj ulici, koštala sigurno više od 5 milijuna kuna. To su značajna sredstva i znamo da Grad godišnje od komunalnih doprinosa uprihoduje od 12 do 15 milijuna kuna, ali pitanje je jesmo li spremni polovicu doprinosa jedne godine uložiti u taj jedan projekt – kazao je Vranješ dodavši da osim ovoga, postoje i druga tehnička rješenja.

- Ne može se reći da ništa nismo napravili jer smo sustav značajno poboljšali i tome je dokaz i snimka koju imamo, a koja snima sporno križanje. Jasno je kako je kod velike količine oborina, teško izvesti takav sustav sa ovako malim investicijama, a da nakupljenu vodu trenutno ispusti u more. Prije smo imali križanje koje je plivalo po sat-dva vremena i ta se voda cijedila prema hotelu Biokovka Vinogradskom ulicom, nosila je vozila, pričinjavala značajnu materijalnu štetu. Sada imamo snimku prema kojoj je vidljivo da je oborinska odvodnja i sustav koji smo nadogradili, uspio tu količinu vode, skupiti i odvesti u more u vremenu od 10 do 15 minuta i to je, za razliku od prije, značajno poboljšanje, kazao je Vranješ i zaključio: – Ono što se moglo napraviti je napravljeno i možemo pokušati još malo doraditi taj sustav. Ako smo kapacitet kolektora koji oborinsku odvodnju ispušta u more, iskoristili, onda je to to. Možemo graditi nove kolektore, ispuste i retenzijske bazene, ali moramo znati da to zahtjeva značajna financijska sredstva – naglasio je Vranješ dodavši da je pitanje zašto se u sustav oborinskih voda na Zelenki nije ulagalo prijašnjih godina.

 

J.Glučina

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh