LIJEPE VIJESTI IZ JU MARA – Za nastavak projekta „Osjeti Makarsku“ Ministarstvo turizma i sporta odobrilo dodatnih 34.850,00 kn, Ministarstvo kulture Gradskoj glazbi 25.000,00, FA Tempetu 12.000,00 kuna

LIJEPE VIJESTI IZ JU MARA – Za nastavak projekta „Osjeti Makarsku“ Ministarstvo turizma i sporta odobrilo dodatnih 34.850,00 kn, Ministarstvo kulture Gradskoj glazbi 25.000,00, FA Tempetu 12.000,00 kuna
Zahvaljujući dobroj pripremi prijavljenih projekata, iza kojih stoji trud timova JU MARA, proteklih dana stigle su dvije lijepe vijesti, a blagajne u Makarskoj u dvije škole i dvije udruge bogatije su za gotovo 72 tisuće kuna. Za nastavak projekta „Osjeti Makarsku“ Ministarstvo turizma i sporta odobrilo je dodatnih 34.850,00 kn, a Ministarstvo kulture Gradskoj glazbi 25.000,00, FA Tempetu 12.000,00 kuna.

Naime, kako je objavila MARA Projektu „Osjeti Makarsku“, čiji su nositelji Srednja strukovna škola Makarska i Glazbena škola Makarska, Ministarstvo turizma i sporta i ove je godine osiguralo dodatna sredstva u iznosu od 34.850,00 kn za njegov nastavak. Projekt je pripremila i prijavila JU Makarska razvojna agencija MARA, u okviru programa „Promocija zanimanja“ – PROMOCIJA I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM. Program se provodi od 2009. godine u cilju jačanja kompetencija i podizanja kvalitete ljudskih potencijala, učenika srednjih strukovnih i umjetničkih škola motiviranjem mladih za rad u turizmu, podizanjem razine svijesti kod učenika i nastavnika o turizmu kao multisektorskom resoru, upoznavanjem učenika strukovnih škola iz drugih obrazovnih sektora s mogućnostima realizacije projekata u turizmu te povezivanjem obrazovnih institucija i privatnog sektora.

Inicijalnim projektom „Osjeti Makarsku“ koji je odobren 2019. godine, kreiran je turistički proizvod kojeg su u potpunosti osmislili učenici s ciljem predstavljanja lokalnih vrijednosti grada Makarske putem glazbe, gastronomskih specijaliteta i prezentacije kulturne baštine na originalan i modularan način da bude prilagodljiv i primjenjiv za više prilika/događaja/sadržaja.

Cilj je da posjetitelji dožive Makarsku kroz sva osjetila: vizualno (makarska narodna nošnja), slušno (skladbe hrvatskih autora) i gastro (torta Makarana, smokve, fritule). Proizvod je namijenjen prvenstveno turistima i svim posjetiteljima Makarske, ali i hotelijerima, turističkim agencijama, restoranima, turističkim zajednicama i jedinicama lokalne uprave na način da iskoriste u za njih važnim prigodama ili promocijama.

Dodatnih 34.850,00 kn planirano je za konačan završetak internetske stranice projekta koju su u potpunosti osmislili učenici te za nove aktivnosti u cilju razvoja kompetencija učenika u području turizma kao što su predstavljanje kulturnih i prirodnih vrijednosti grada putem storytellinga kao novog trenda prezentacije lokalnog turističkog sadržaja te upoznavanje učenika s elementima digitalnog marketinga koji je postao glavni način oglašavanja.

Novu internetsku stranicu kao i ostale rezultate projekta Osjeti Makarsku 1, učenici obje škole uskoro će i javno predstaviti.

Kao i svake godine, na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu kojeg raspisuje Ministarstvo kulture, Makarska razvojna agencija MARA pomaže lokalnim udrugama prijaviti svoje projekte. Slijedom ovogodišnje pripreme i prijave na Javni poziv za programe kulturno-umjetničkog amaterizma, odobrena su  sredstva za krovne dvije kulturne udruge u Makarskoj, Gradsku glazbu Makarska i Folklorni ansambl TEMPET. Za programe u 2021. godini zasada je odobreno 2.355.800,00 kuna za 211 programa.

Gradska glazba Makarska kao naš dugogodišnji korisnik, ali i dugogodišnji korisnik sredstava Ministarstva kulture, u okviru programa osigurala je sredstva u iznosu od 25.000,00 kn za nabavku puhačkih instrumenata s kojim će se obnoviti  glazbeni fundus naše najstarije udruge.

Folklornom ansamblu TEMPET su u okviru programa kulturnog – umjetničkog amaterizma osigurana sredstva u iznosu od 12.000,00 kn za provedbu projekta „Radionice tradicijske voklane glazbe i plesa… pivanje je moja razanoda!“ Organizacija i provedba dvodnevnih vokalno-plesnih radionica s tematikom tradicijske glazbe i baštine uključuje prijenos  specifičnih znanja i vještina koji su od važnosti za oblikovanje lokalnog identiteta. Radionice tradicijske vokalne glazbe fokusirat će se na vokalne glazbene tradicije dinarskog i jadranskog etnografskog areala koje se isprepleću upravo na makarskom području.

 

MP/arhiva MP

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh