GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA MAKARSKA – Rješenje o biračkim mjestima

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA MAKARSKA – Rješenje o biračkim mjestima

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD MAKARSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA MAKARSKE

 

 

 

Na osnovi članka 68. stavka 2. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20 i 144/20) Gradsko izborno povjerenstvo GRADA MAKARSKE donijelo je

 

 

RJEŠENJE

 

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

 

NA PODRUČJU GRADA MAKARSKE

 

 

Na području GRADA MAKARSKE određuju se biračka mjesta

1. biračko mjesto broj                                         1.BIRAČKO MJESTO BR. 1

OŠ PETRA PERICE – MAKARSKA, ZELENKA BB, SOBA BR. I

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

MAKARSKA: ALBERTA FORTISA, ANTE STARČEVIĆA 90-132 (PARNI), ANTE STARČEVIĆA 59-133 (NEPARNI), BARANJSKA, BRAČKA, CVJETNA, DMINE PAPALIĆA, ĐAKOVAČKA ULICA, HERCEGA STJEPANA, HVARSKA, IMOTSKA, ISTARSKA, KRALJA P. KREŠIMIRA IV 72-128 (PARNI), KRALJA P. KREŠIMIRA IV 39-59 (NEPARNI), LIČKA, MAKARSKIH ISELJENIKA, MASLINARSKA, POD TREĆIM MOSTOM, POŽARE, PUT CVITAČKE, PUT KULICE, PUT POŽARA, ROSETO DEGLI ABRUZZI, SVETOG FLORIJANA, ŠIBENSKA ULICA, ŠIBENSKA ULICA, ULICA IVANA GORANA KOVAČIĆA, ULICA KOTROMANIĆA, ULICA ZORANA LENDIĆA, VINOGRADARSKA, VUKOVARSKA 42-100 (PARNI), VUKOVARSKA 139-141 (NEPARNI), VUKOVARSKA 33-125 (NEPARNI)

 

2. biračko mjesto broj                                         2.BIRAČKO MJESTO BR. 2

DJEČJI VRTIĆ, DR. M. UJEVIĆA 5

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

MAKARSKA: ANTE STARČEVIĆA 36-88 (PARNI), BANOVIĆEVA, DR. MATE UJEVIĆA, ILIRSKA, JAVNE DOBROTVORNOSTI, KIPARA MEŠTROVIĆA 1-43 (NEPARNI), LULIĆEVA, MATIJE GUBCA, MOLIZANSKIH HRVATA, NIKOLE TESLE, PETRA SVAČIĆA, PUT MLIKARICA, PUT PUHARIĆA, PUT UMCA, ŠILOBADOVIĆEVA, VUKOVARSKA 26-40 (PARNI), VUKOVARSKA 1-31 (NEPARNI)

 

3. biračko mjesto broj                                         3.BIRAČKO MJESTO BR. 3

UDRUGA “SUNCE”, KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV BR.9

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

MAKARSKA: ANTE STARČEVIĆA 16-32 (PARNI), ANTE STARČEVIĆA 7-57 (NEPARNI), ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, DON FRANE BULIĆA, GRADIŠĆANSKIH HRVATA, JADRANSKA 1-7 (NEPARNI), KIPARA MEŠTROVIĆA 2-38 (PARNI), KRALJA P. KREŠIMIRA IV 2-70 (PARNI), KRALJA P. KREŠIMIRA IV 1-37 (NEPARNI), KRALJA ZVONIMIRA, MARKA MARULIĆA, NERETVANSKIH KNEZOVA, OBALA KRALJA TOMISLAVA 13-27 (NEPARNI), OBALA KRALJA TOMISLAVA 14-28 (PARNI), PUT GLAVICE, PUT ŽUKE, RUĐERA BOŠKOVIĆA, STJEPANA RADIĆA, ŠETALIŠTE DR. FRANJE TUĐMANA, TRG 4. SVIBNJA 533., VLADIMIRA NAZORA, VUKOVARSKA 8-24B (PARNI)

 

4. biračko mjesto broj                                         4.BIRAČKO MJESTO BR. 4

ZGRADA GRADA MAKARSKE – GRADSKA VIJEĆNICA, MAKARSKA, OBALA KRALJA TOMISLAVA 1

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

MAKARSKA: ANTE STARČEVIĆA 1-5 (NEPARNI), DALMATINSKA, DON M.PAVLINOVIĆA 1-31 (NEPARNI), DR. JAKOVA DUDANA, FRA FILIPA GRABOVCA, FRANJEVAČKI PUT 1-3 (NEPARNI), GLAZBARSKA, IVANA GUNDULIĆA, JADRANSKA 0-8 (PARNI), KAČIĆEV TRG, KALALARGA, KIPARA RENDIĆA, LIŠTUN, MARINETA, OBALA KRALJA TOMISLAVA 2-12 (PARNI), OBALA KRALJA TOMISLAVA 1-11 (NEPARNI), PEKARSKA, PETRA KAERA, PRIMORSKA, PRVOSVIBANJSKA, ŠET.DR FRA JURE RADIĆA, TRG HRPINA, TRG TINA UJEVIĆA, ULICA DAROVATELJA KRVI, ULICA MAKARSKIH BISKUPA, ZAGORSKA ULICA

 

5. biračko mjesto broj                                         5.BIRAČKO MJESTO BR. 5

VATROGASNI DOM, POTOK BROJ 2

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

MAKARSKA: “VELIKA VRATA”, ANTE STARČEVIĆA 0-12 (PARNI), BIOKOVSKA, DON M.PAVLINOVIĆA 2-30 (PARNI), DUBROVAČKA 2-4 (PARNI), DUBROVAČKA 1-5A (NEPARNI), FRA PAVLA JAKIĆA, IVANA PAVLOVIĆA-LUČIĆA, JAKŠE RAVLIĆA, KAŽIMIRA LJUBIĆA, KOTIŠKA 1-35 (NEPARNI), MAKAR, MARINA DRŽIĆA, MIHOVILA GLAVINIĆA, PETORICE ALAČEVIĆA, POTOK, PUT MAKRA, PUT MLINICA, PUT MOČE, SLIKARA GOJAKA, TRAKAČE, ULICA 22. LIPNJA 1941., VUKOVARSKA 0-6A (PARNI), ŽBARE

 

6. biračko mjesto broj                                         6.BIRAČKO MJESTO BR. 6

SREDNJA ŠKOLA FRA A.K. MIOŠIĆA, Z. FRANKOPANSKA BB, SOBA BR. I

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

MAKARSKA: AKČIĆEV PROLAZ, ALKARSKA 2-6 (PARNI), BAŠKOVOŠKA, BOTTERIJEV PROLAZ, BRELJANSKA, CETINSKA, DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI, DON KLEMENTA GRUBIŠIĆA, DUBROVAČKA 7-37 (NEPARNI), FRANJEVAČKI PUT 4-22 (PARNI), FRANJEVAČKI PUT 5-23A (NEPARNI), GRAČKE SKALE, KOTIŠINA, KOTIŠKA 2-50 (PARNI), LICINIJANOV PROLAZ, PETRA PERICE, PODGORSKE SKALE, PUT BILAJA, PUT DUGIŠA, PUT VOLICIJE, ŠIMIĆEV PROLAZ, TUČEPSKA, VRGORSKA

 

7. biračko mjesto broj                                         7.BIRAČKO MJESTO BR.7

PLANINARSKI DOM VELIKOBRDSKIH LEDARA, VELIKO BRDO KBR. 103

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

MAKARSKA: “NEMA IMENA” KUK, VELIKO BRDO: GOJACI, GREBENAC, KUK, MATE VLADIĆA, PRODANI, PUT MASLINE, PUT PRODANA, PUT VELIKOG BRDA, PUT VODENICA, RIJEČKA ULICA, VELIKO BRDO, VLADIĆI

 

8. biračko mjesto broj                                         8.BIRAČKO MJESTO BR. 8

OŠ PETRA PERICE – MAKARSKA, ZELENKA BB, SOBA BR. II

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

MAKARSKA: OSJEČKA ULICA, SLAVONSKA, SPLITSKA, STARI VELIKOBRDSKI PUT, STARI VELIKOBRDSKI PUT, ZADARSKA, ZAGREBAČKA

 

9. biračko mjesto broj                                         9.BIRAČKO MJESTO BR. 9

SREDNJA ŠKOLA FRA A. K. MIOŠIĆA – MAKARSKA, Z. FRANKOPANSKA BB, SOBA BR. II

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

MAKARSKA: STJEPANA IVIČEVIĆA, ZRINSKO-FRANKOPANSKA

 

 

KLASA:013-03/21-1/1

URBROJ:2147/01-04/1-21-1

MAKARSKA, 17. travnja 2021.

 

 

MP

 

PREDSJEDNICA

MARIJANA VISKOVIĆ

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh