KONSTITUIRANO GRADSKO VIJEĆE GRADA MAKARSKE – Predsjednica Gordana Muhtić, prvi potpredsjednik Stjepan Zelić, drugi potpredsjednik Jure Brkan

KONSTITUIRANO GRADSKO VIJEĆE GRADA MAKARSKE – Predsjednica Gordana Muhtić, prvi potpredsjednik Stjepan Zelić, drugi potpredsjednik Jure Brkan
Makarska od danas ima novo Gradsko vijeće. Na konstituirajućoj sjednici svečanu prisegu dalo je 14 vijećnika, od njih 15, a koji su za predsjednicu Gradskog vijeća Grada Makarske izabrali Gordanu Muhtić (Koalicija SDP-GB). Prvi dopredsjednik Gradskog vijeća je Stjepan Zelić (Koalicija SDP- GB), drugi potpredsjednik je Jure Brkan (HDZ), koji nije bio na sjednici.

Svečanoj sjednici nazočni su bili gradonačelnik Zoran Paunović, dogradonačelnica Antonia Radić Brkan te Predrag Aranđelović Peca, predstavnik srpske nacionalne manjine u Makarskoj.

Na početku kontituirajuće sjednice predsjedavala je predstojnica Ureda gradonačelnika Lara Rakušić Ivanković koja je podsjetila na konačne izborne rezultate, a po kojima SDP- u Gradskom vijeću pripada sedam mandata, HDZ-u 5 vijećnika, NLO ima 2 mandata, a Grupa birača liste Stjepana Zelića 1 mandat.

Nakon izbora Mandatnog povjerenstva, a koje čine Jakša Jurasović, predsjednik, Jurica Klarić, član, oba iz Koalicije SDP-GB Stjepana Zelića, dok HDZ nije dostavio prijedlog, održana je prva sjednica na kojoj je jednoglasno za predsjednicu makarskog GV-a izabrana Gordana Muhtić koja je preuzela vođenje konstituirajuće sjednice.

Predsjednica Muhtić potom je pročitala prisegu vijećničku prisegu, a koju su dali iz redova SDP-a Gordana Muhtić, Marina Puharić, Jakov Lovreta, Frane Filipeti, Tina Međurečan, zamjenski vijećnici Jurica Klarić, Jakša Jurasović.

S liste HDZ-a prisegnuli su Marko Raos, Marko Ožić Bebek, Joško Lelas, Joze Vranješ, Jure Brkan je bio odsutan.

NLO u makarskom Gradskom vijeću zastupaju Ivana Miočević Franić i Petar Kelvišer.

Stjepan Zelić je gradski vijećnik s liste Grupe građana, a koja je koalirala nakon izbora s SDP-om.

Vijeće je dobilo Odbor za izbor i imenovanja, a u kojem su Jakov Lovreta, predsjednik, članovi Tina Međurečan, Stjepan Zelić, Ivana Miočević Franić, HDZ nije dostavio prijedlog.

Nije prošao prijedlog NLO-a da drugi potpredsjednik GV-a bude Petar Kelvišer.

Izabran je i Odbor za statutarno-pravna pitanja kojemu je, po prijedlogu Koalicije SDP – GB liste Stjepana Zelića, predsjednica Gordana Muhtić, članovi Čedo Crljen, Andrea Alemani.

Zahvaljujem vam na odgovornoj funkciji. Uvjerena sam da ćemo biti konstruktivni i dobronamjerni, uvažavati razlike, a graditi zajedništvo, sve za dobro Makarske. Da ćemo biti mudri, hrabri, umjereni – poručila je Gordana Muhtić u čestitki vijećnicima, a nakon čega su vijećnici odali minutu šutnje za poginule hrvatske branitelje, preminule vijećnike i građane.

Prije današnje sjednice Gradskog vijeća, a prva radna najavljena je za srpanj, programsku Koaliciju sklopili su SDP i kandidacijska lista Grupe birača Stjepan Zelić, a što im je donijelo osam mandata i čine većinu u Gradskom vijeću Grada Makarska.

Sjednica je, zbog poštivanja epidemioloških razloga, održana u gradskoj vijećnici, ali bez nazočnosti novinara, a koji su njezin tijek mogli pratiti putem izravnog radio prijenosa na RMR-u.

 

 

Jasna Morović/IvoR

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh