GRAD MAKARSKA I MAKARSKI KOMUNALAC ZAPOČELI DRUGU FAZU PODJELE SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA – Tijekom mjesec dana bit će podijeljeni stambenim zgradama i privredi

GRAD MAKARSKA I MAKARSKI KOMUNALAC ZAPOČELI DRUGU FAZU PODJELE SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA – Tijekom mjesec dana bit će podijeljeni stambenim zgradama i privredi
U organizaciji Grada Makarske i Makarskog komunalca d.o.o. jučer je započela druga faza podjela spremnika za odvojeno prikupljanje otpada koje je Grad Makarska nabavio putem natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Spremnici će u sljedećih mjesec dana biti podijeljeni stambenim zgradama i privredi na način da će dio zgrada spremnike za odvajanje papira dobiti po prvi put, a zgrade koje već imaju spremnike dobit će nove.

U prvoj fazi podjele spremnika, u listopadu 2020. godine, na području Makarske i Velikog Brda na javnim je površinama postavljeno je ukupno 9 kontejnera od 1100 L za odvojeno prikupljanje papira i stakla. U sklopu podjele, kontejnere za papir dobile su i Osnovna škola Stjepana Ivičevića i Osnovna škola oca Petra Perice, dok su Dječjem vrtiću Biokovsko zvonce dostavljeni spremnici i za papir i za staklo.

Podsjetimo, Grad Makarska projekt ,,Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada“ prijavio je na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 2018. godini te ostvario bespovratna sredstava u vrijednosti od 286.905,50 kuna.

U sklopu projekta nabavljeno je ukupno 1260 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, odnosno 13 kontejnera od 1100 L od kojih je 8 za staklo i 5 za papir, te 1247 kanti za papir volumena 360L (35 kom), 240L (350 kom) i 120L (862 kom).

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija.

 

 

www.makarska.hr

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh