GRAD MAKARSKA – Rješenje o određivanju biračkih mjesta za mjesnu samoupravu Grada Makarske

GRAD MAKARSKA – Rješenje o određivanju biračkih mjesta za mjesnu samoupravu Grada Makarske
REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD MAKARSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA MAKARSKE

 

 

 

Na temelju članaka 52., 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12) i članka 31. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ br. 12/13, 6/14 i 15/17), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Makarske, donosi

 

 

RJEŠENJE

 

o određivanju biračkih mjesta za mjesnu samoupravu 

Grada Makarske

 

 

Za područje mjesne samouprave Grada Makarske određuju se biračka mjesta

 

1. biračko mjesto broj                                       1.MJESNI ODBOR RATAC – ZELENKA

OŠ PETRA PERICE – MAKARSKA, SLAVONSKA 35

 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u:

 

MAKARSKA: ALBERTA FORTISA, ANTE STARČEVIĆA 90-132 (PARNI), ANTE STARČEVIĆA 59-133 (NEPARNI), BARANJSKA, BRAČKA, CVJETNA, DMINE PAPALIĆA, ĐAKOVAČKA ULICA, HERCEGA STJEPANA, HVARSKA, IMOTSKA, ISTARSKA, KRALJA P. KREŠIMIRA IV 72-128 (PARNI), KRALJA P. KREŠIMIRA IV 39-59 (NEPARNI), LIČKA, MAKARSKIH ISELJENIKA, MASLINARSKA, OSJEČKA ULICA, POD TREĆIM MOSTOM, POŽARE, PUT CVITAČKE, PUT KULICE, PUT POŽARA, ROSETO DEGLI ABRUZZI, SLAVONSKA, SPLITSKA, STARI VELIKOBRDSKI PUT, STARI VELIKOBRDSKI PUT, SVETOG FLORIJANA, ŠIBENSKA ULICA, ŠIBENSKA ULICA, ULICA IVANA GORANA KOVAČIĆA, ULICA KOTROMANIĆA, ULICA ZORANA LENDIĆA, VINOGRADARSKA, VUKOVARSKA 42-100 (PARNI), VUKOVARSKA 139-141 (NEPARNI), VUKOVARSKA 33-125 (NEPARNI), ZADARSKA, ZAGREBAČKA

 

2. biračko mjesto broj                                       2.MJESNI ODBOR BILI BRIG – GORINKA

DJEČJI VRTIĆ, DR. MATE UJEVIĆA 5

 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u:

 

MAKARSKA: ANTE STARČEVIĆA 36-88 (PARNI), BANOVIĆEVA, DR. MATE UJEVIĆA, ILIRSKA, JAVNE DOBROTVORNOSTI, KIPARA MEŠTROVIĆA 1-43 (NEPARNI), LULIĆEVA, MATIJE GUBCA, MOLIZANSKIH HRVATA, NIKOLE TESLE, PETRA SVAČIĆA, PUT MLIKARICA, PUT PUHARIĆA, PUT UMCA, ŠILOBADOVIĆEVA, VUKOVARSKA 26-40 (PARNI), VUKOVARSKA 1-31 (NEPARNI)

 

3. biračko mjesto broj                                       3.MJESNI ODBOR PLAŽA-SINOKOŠA

UDRUGA “SUNCE”, KRALJA P. KREŠIMIRA IV 19

 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u:

 

MAKARSKA: ANTE STARČEVIĆA 16-32 (PARNI), ANTE STARČEVIĆA 7-57 (NEPARNI), ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, DON FRANE BULIĆA, GRADIŠĆANSKIH HRVATA, JADRANSKA 1-7 (NEPARNI), KIPARA MEŠTROVIĆA 2-38 (PARNI), KRALJA P. KREŠIMIRA IV 2-70 (PARNI), KRALJA P. KREŠIMIRA IV 1-37 (NEPARNI), KRALJA ZVONIMIRA, MARKA MARULIĆA, NERETVANSKIH KNEZOVA, OBALA KRALJA TOMISLAVA 13-27 (NEPARNI), OBALA KRALJA TOMISLAVA 14-28 (PARNI), PUT GLAVICE, PUT ŽUKE, RUĐERA BOŠKOVIĆA, STJEPANA RADIĆA, ŠETALIŠTE DR. FRANJE TUĐMANA, TRG 4. SVIBNJA 533., VLADIMIRA NAZORA, VUKOVARSKA 8-24B (PARNI)

 

4. biračko mjesto broj                                       4.MJESNI ODBOR CENTAR

GRADSKA VIJEĆNICA – OBALA KRALJA TOMISLAVA 1

 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u:

 

MAKARSKA: ANTE STARČEVIĆA 1-5 (NEPARNI), DALMATINSKA, DON M.PAVLINOVIĆA 1-31 (NEPARNI), DR. JAKOVA DUDANA, FRA FILIPA GRABOVCA, FRANJEVAČKI PUT 1-3 (NEPARNI), GLAZBARSKA, IVANA GUNDULIĆA, JADRANSKA 0-8 (PARNI), KAČIĆEV TRG, KALALARGA, KIPARA RENDIĆA, LIŠTUN, MARINETA, OBALA KRALJA TOMISLAVA 2-12 (PARNI), OBALA KRALJA TOMISLAVA 1-11 (NEPARNI), PEKARSKA, PETRA KAERA, PRIMORSKA, PRVOSVIBANJSKA, ŠET.DR FRA JURE RADIĆA, TRG HRPINA, TRG TINA UJEVIĆA, ULICA DAROVATELJA KRVI, ULICA MAKARSKIH BISKUPA, ZAGORSKA ULICA

 

5. biračko mjesto broj                                       5.MJESNI ODBOR BIDOL-VRPOLJE

VATROGASNI DOM, POTOK 2

 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u:

 

MAKARSKA: “VELIKA VRATA”, ANTE STARČEVIĆA 0-12 (PARNI), BIOKOVSKA, DON M.PAVLINOVIĆA 2-30 (PARNI), DUBROVAČKA 2-4 (PARNI), DUBROVAČKA 1-5A (NEPARNI), FRA PAVLA JAKIĆA, IVANA PAVLOVIĆA-LUČIĆA, JAKŠE RAVLIĆA, KAŽIMIRA LJUBIĆA, KOTIŠKA 1-35 (NEPARNI), MAKAR, MARINA DRŽIĆA, MIHOVILA GLAVINIĆA, PETORICE ALAČEVIĆA, POTOK, PUT MAKRA, PUT MLINICA, PUT MOČE, SLIKARA GOJAKA, TRAKAČE, ULICA 22. LIPNJA 1941., VUKOVARSKA 0-6A (PARNI), ŽBARE

 

6. biračko mjesto broj                                       6.MJESNI ODBOR ISTOK-DUGIŠ

SREDNJA ŠKOLA FRA A. K. MIOŠIĆA, BRELJANSKA 3

 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u:

 

MAKARSKA: AKČIĆEV PROLAZ, ALKARSKA 2-6 (PARNI), BAŠKOVOŠKA, BOTTERIJEV PROLAZ, BRELJANSKA, CETINSKA, DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI, DON KLEMENTA GRUBIŠIĆA, DUBROVAČKA 7-37 (NEPARNI), DUBROVAČKA 6-36 (PARNI), FRANJEVAČKI PUT 4-22 (PARNI), FRANJEVAČKI PUT 5-23A (NEPARNI), GRAČKE SKALE, KOTIŠINA, KOTIŠKA 2-50 (PARNI), LICINIJANOV PROLAZ, PETRA PERICE, PODGORSKE SKALE, PUT BILAJA, PUT DUGIŠA, PUT VOLICIJE, STJEPANA IVIČEVIĆA, ŠIMIĆEV PROLAZ, TRG 18. RUJNA 887., TUČEPSKA, VRGORSKA, ZRINSKO-FRANKOPANSKA

 

7. biračko mjesto broj                                       7.MJESNI ODBOR VELIKO BRDO

STARA ŠKOLA, VELIKO BRDO

 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u:

 

MAKARSKA: “NEMA IMENA” KUK, VELIKO BRDO: BAŠKOVIĆI, GOJACI, GREBENAC, KUK, MATE VLADIĆA, PRODANI, PUT MASLINE, PUT PRODANA, PUT VELIKOG BRDA, PUT VODENICA, RIJEČKA ULICA, VELIKO BRDO, VLADIĆI

 

 

KLASA:015-06/21-01/1

URBROJ:2147/01-04/1-21-13

MAKARSKA, 22. listopada 2021. g.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh