Božićni grad 2013: Javni poziv za prikupljanje ponuda za štandove na manifestaciji u Makarskoj

Gradonačelnik Grada Makarske Tonći Bilić objavio je javni poziv za sve zainteresirane za prikupljanje ponuda radi davanja u zakup montažnih objekata i štandova u okviru manifestacije „Božićni grad 2013.“.

Pozvani su svi zainteresirani, fizičke i pravne osobe da dostave ponudu za zakup prostora za prodaju proizvoda i usluga na sajmu u okviru manifestacije „Božićni grad 2013. koji će se ove godine trajati od prvog do 30. prosinca tekuće godine. Napominje se u pozivu kako ponuda proizvoda i usluga treba biti primjerena manifestaciji, te  zato uz podatke o osobi u ponudi valja navesti proizvod ili usluge koje će nuditi.

Prednost imaju ponuditelji s prebivalištem, odnosno sjedištem u Makarskoj. Neće se razmatrati ponude onih koji imaju dugovanja prema Gradu iz bilo kojih osnova. Ponude se dostavljaju Gradu Makarskoj najkasnije zaključno s 25. listopada 2013.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Odjelu za društvene djelatnosti Grada Makarska, soba br. 5 i na telefon 021 608 434.

J.G.

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh