Ribarnica zatvorena zbog neodgovornog i nezakonita poslovanja trgovačkog društva: Grad Makarska će raskinuti ugovor s Planktonom

Makarska ribarnica je zatvorena! U srcu grada na predjelu Žbare nalazi se ribarnica čiji koncesionar koji je protivno ugovoru dao  prostor ribarnice u podkoncesiju duguje Gradu Makarska za zakup prostora ribarnice oko 38.600 kn.  Pravi razlog zatvaranja ribarnice, kako nam je potvrdio i makarski gradonačelnik Tonći Bilić, je raskid poslovnih odnosa između trgovačkih društava Plankton i Katar.

Premda mnogi Makarani ribu kupuju na rivi svakako žele da radi i ribarnica stoga je  vijest o njezinu zatvaranju ovih dana među sugrađanima izazvala negodovanje. 

Na vratima ribarnice piše da je razlog zatvaranja korištenje godišnjih odmora!?  Međutim, pravi razlog je ozbiljniji. Radi se o neurednom poslovanju, odnosno dužništvu koncesionara, o čemu bruje gradski kuloari.

Podsjetimo, Grad Makarska je prvog travnja 2012. sklopio ugovor s poduzećem „Plankton“ iz Solina. No, taj je „Plankton“, iako mu lijepo piše u ugovoru da to ne smije činiti, svoju koncesiju dao u podkoncesiju drugom poduzeću, a to je „Kantar“ iz Okruga Gornjeg.

-Nije zakonito dozvoljeno davanje koncesije u podkoncesiju, odnosno zakupa u podzakup ribarnice. Nadalje, u svakom slučaju zakupac je neredovito i neuredno plaćao zakup poslovnog prostora ribarnice Gradu Makarska, koji je mjesečno iznosio 3.780 kn. Nije plaćao komunalnu naknadu, niti spomeničku rentu. Tako je Gradu trenutno zakupac dužan oko 38.600 kn. Grad mu je poslao opomenu zbog neplaćanja, kaže makarski gradonačelnik Tonći Bilić.

I što će biti sada s ribarnicom?

-Nakon opomene Grad će poduzeti sve zakonske mjere i ići na raskid ugovora o zakupu poslovnog prostora. Činjenica je da ribarnica trenutno ne radi zbog neozbiljnosti i neodgovornosti poduzeća „Plankton“, osobito imajući u vidu činjenicu da se to trgovačko društvo već dugo vremena nije ni bavilo prodajom ribe u Makarskoj.

Pravi razlog zatvaranja prostora, temeljem informacija kojima raspolažem, je raskid poslovnih odnosa između trgovačkih društava Plankton i Kantar, potvrdio nam je  makarski gradonačelnik.

 Piše i foto Janja Glučina

Tražit će se novi koncesionar

Od gradonačelnika Bilića doznajemo kako u budućnosti Grad jedino rješenje vidi u raskidu ugovora s poduzećem Plankton, raspisivanjem novog natječaja i izboru novog koncesionara. Sve to trebalo bi se dogoditi u najkraćem zakonskom roku kako bi građani u Makarskoj ponovno imali ribarnicu na raspolaganju.


Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh